Ten geleide en dankwoord | Bij de Intelligente organisatie | Boek
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Mondiale crisis

Bij de 3e druk: de wereld veranderde in vier jaar tijd behoorlijk. Een mondiale financiële crisis joeg van 2008 tot 2010 als een tornado door de wereld. Die zorgde voor een stroom aan winstwaarschuwingen en faillissementen. ING krijgt een enorme kapitaalinjectie, Icesave en de DSB Bank vallen om. Allemaal het gevolg van hebzucht, onwetendheid en falend toezicht. In datzelfde jaar wordt ook ABN AMRO genationaliseerd.

Risico’s indammen

Meer dan ooit moeten bedrijven betrouwbare stuurinformatie en –klantinformatie ontwikkelen. Zo kunnen ze de risico’s indammen en tegelijk waardevolle kansen pakken. Maar het gaat om meer: diepgaand inzicht en het ontwikkelen van een duurzaam collectief denkvermogen. Een intelligente organisatie is geen eendagsvlieg. Inzicht ook in de valkuilen en succesfactoren van Business Intelligence (aanpak).

Belangrijk inzicht op het spoor

Eind 2009 kwam ik, na 3 jaar studie, een belangrijk inzicht op het spoor. De alom bekende PDCA cyclus blijkt zeer kritisch voor hogere prestaties. En voor het succes van BI. Meer inzichten, best practices en persoonlijke ervaringen zijn in deze editie verwerkt. Ik heb het samengesmeed met relevante managementtheorie tot een interessant hoofdgerecht. Ik hoop dat u trek krijgt en het u gaat smaken!

Daan van Beek, mei 2010

hier bestellen

Bij de 2e druk

Enkele aanpassingen en herzieningen waren wenselijk. Zo worden de principes met meer praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Daarnaast krijgt de rol van de mens in de intelligente organisatie extra aandacht. Nieuw recent onderzoeksmateriaal is toegevoegd als het gaat om hoeveel indicatoren een manager ‘de baas’ kan zijn. Ook ga ik in op wat determinant is het voor het succes van business intelligence (‘Intelligentie Monitor 2006’).

Kantelen van de organisatie

Hoofdstuk 5 heb ik fors gewijzigd. Een intelligent organisatie is een adaptieve organisatie. Die moet proces- en klantgericht werken. Ze kantelt met ondersteuning van moderne (BI) technologie. Ook de politieke processen die daarbij een rol spelen krijgen aandacht.

De architectuur is ook aangepast

Tot slot zijn enkele wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk over de architectuur van de intelligentie organisatie is grondig onder handen genomen. Hopelijk stuk voor stuk verbeteringen waardoor u met BI nog beter uit de voeten kunt.

Daan van Beek, oktober 2006

Bij de 1e druk

Vijftien jaar geleden kwam ik voor het eerst in mijn loopbaan als Business Intelligence consultant in aanraking met Business Analytics. Mijn eerste project herinner ik mij als de dag van gisteren. Een grote uitgeverij van managementboeken wilde een systeem hebben om hun bestellingen en facturen snel te kunnen analyseren. En ze wilden over die data rapportages kunnen maken.

Managers en analisten enthousiast

Tijdens de presentatie van het prototype maakten we de managers en analisten enthousiast. Vanuit allerlei invalshoeken konden zij op flexibele wijze de gegevens snel analyseren. We gebruikten daarbij OLAP technologie. In het prototype werkten we met een kleine hoeveelheid gegevens.

De data was groter dan verwacht

Gaandeweg merkten we dat het allemaal veel minder makkelijk bleek. De hoeveelheid data was veel groter dan verwacht. Daarnaast was de kwaliteit van de gegevens beneden de maat. Ook klopten definities niet. En tot overmaat van ramp bleken de systemen waaruit we de data moesten halen heel moeilijk toegankelijk. Het project werd na enkele weken stopgezet. Na grote inspanning, uren en soms dagen wachten en veel nare verwensingen waren we niet veel verder gekomen dan een aardig prototype.

De directie trakteerde op champagne

We leerden snel en bij een van de volgende projecten boekten we wel succes. De directie trakteerde ons op champagne. Inmiddels zijn we vele jaren verder. Er is veel geleerd over de essentie van Business Intelligence en intelligente organisaties.

Een leercyclus

De techniek is volwassen aan het worden. De organisatorische, bedrijfskundige en gedragskundige aspecten van BI krijgen gelukkig steeds meer de overhand. Langzaamaan ontdekte ik dat BI volgens een cyclus verloopt. Deze lijkt erg veel op de leercyclus bij mensen. Zij registreren met hun zintuigen signalen. Verwerken deze met hun brein tot informatie en kennis. De ledematen of organen gebruiken ze voor de juiste acties.

Begin 2004 startte ik met schrijven

Deze kennis en inzichten wilde ik graag delen met anderen. Ik vertrouwde in 2002 en 2003 mijn ideeën toe in enkele publicaties aan vakbladen. Begin 2004 startte ik met het schrijven van dit boek. De tocht was begonnen! En ik startte Passionned Group. Daarom liep alles in het begin door elkaar:

 • ideeën
 • concepten
 • literatuuronderzoek
 • praten met experts
 • congresbezoeken
 • het geven van lezingen
 • projecten doen bij klanten
 • schrijven
 • weer weggooien
 • weer opnieuw formuleren
 • het gevreesde writer’s block,
 • inspiratie
 • vrees om te falen.

Een logische eenvoudige structuur

Het was begin zomer. Er ontvouwde zich opeens uit allerlei signalen een logische structuur. En daarna ging het steeds makkelijker. Ik kreeg steeds groter plezier in het schrijven, tekenen en puzzelen. En zowaar, het manuscript kwam in december gereed en de kopij ging nog diezelfde maand naar de drukker.

Experts, managers en filosofen

Ik wil een aantal mensen bedanken want dit boek had ik niet zonder hen kunnen schrijven. In de eerste plaats bedank ik de vele experts, managers, filosofen en wetenschappers. Zij stelden hun kennis en ervaringen al vóór mij op schrift waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt. Of ze deelden hun inzichten in persoonlijke gesprekken met mij. De nieuwe inzichten en kennis in dit boek zijn voor een heel groot deel aan hen te danken.

Zus Cathy van Beek

Speciale dank gaat uit naar mijn zus Cathy van Beek. Zij gaf mij goede feedback over de bestuurskundige en organisatorische kant van BI. Mijn broer Arie bekeek de tekst vanuit taalkundig en communicatief oogpunt. Oracle, Cognos en BusinessObjects (SAP) wil ik bedanken voor de afbeeldingen van hun Business Intelligence software. Zij stelden die graag ter beschikking. En daardoor verbeterde het boek in illustratief opzicht.

Andere reviewers: bedankt!

Verder heb ik veel gehad aan de vele waardevolle opmerkingen en suggesties van de reviewers. Egbert Philips, Jos van Dongen, Pieter den Hamer en Arthur de Vries bedankt! Jullie wisten precies de vinger op de zere plek te leggen. Tot slot rest mij niets anders dan jou te bedanken omdat je het boek hebt aangeschaft of wil aanschaffen. Ik wens je enorm veel leesplezier.

Daan van Beek, november 2004

hier bestellen

Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Tutein Nolthenius en is nu een uitgave van Passionned Publishers.

Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met ten geleide en dankwoord (bij de intelligente organisatie) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas Passionned Group

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas Passionned Group

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15